benek

1 İsim

Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan

Cümle 1: Burunlar koyu renkte beneklerle kaplıdır. - S. Birsel

Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fekül