bengi

1 Sıfat

Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî

2 İsim

Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunlarından biri