bağışıklık

1 İsim

Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet

Cümle 1: Vergi bağışıklığı.

Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu