Başçık

1.İsimÇiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe

Son Arananlar

uluslar arasıcılık11:37:04
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
dik kafalı11:37:01
Dik başlı
helezon11:37:01
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
Yunanlı11:37:00
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
yıkılma11:36:57
Yıkılmak işi
Lâtin çiçekleri11:36:56
bk. Lâtin çiçeği
dizgin11:36:56
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
Kadınsı11:36:54
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
buhran geçirmek11:36:53
bunalım geçirmek
iğne yapmak (veya vurmak)11:36:52
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
eşsiz11:36:52
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
vesaik11:36:50
Belgeler, vesikalar
karşı çıkmak11:36:47
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
müstehcen11:36:45
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
Cüzam11:36:45
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
kapitone11:36:44
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
şefkatli11:36:43
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
apalak11:36:43
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
her daim11:36:37
Her zaman, daima
kumanda11:36:36
Komuta
arı11:36:34
Temiz, münezzeh
hırpalamak11:36:32
Dövmek
flama11:36:31
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
meslek11:36:31
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
KARİKATÜR11:36:30
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)11:36:26
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
besi11:36:25
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
ulaşma11:36:24
Ulaşmak durumu
immünoloji11:36:21
Bağışıklık bilimi
bambaşka11:36:20
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
müstehase11:36:18
Fosil, taşıl
mecmua11:36:15
Dergi
atma11:36:14
Atmak işi
KUL11:36:13
Tanrı"ya göre insan
Görüş11:36:11
Gözle bir şeyi algılama yetisi
güreş11:36:08
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
dazlak11:36:07
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
SAYMAN11:36:06
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
yenilme11:36:03
Yenilmek (I,II) işi
ev sineği11:36:03
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
hikâyeci11:36:02
Hikâye yazan, öykücü
başa baş gelmek11:36:01
eşit olmak, denk olmak
Hüküm11:35:59
Yargı
Başkalık11:35:57
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
çıkarım11:35:56
Çıkarmak işi
incir11:35:55
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
ALEMDAR11:35:53
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
istibat11:35:51
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
Kainat11:35:49
Evren
Model11:35:46
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
ikramiye11:35:45
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
baraka11:35:45
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
kapanma11:35:42
Kapanmak işi
sal yarışı11:35:41
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
pervasız11:35:38
Çekinmez, sakınmaz, korkusuz
gün ağarmak11:35:33
tan yeri aydınlanmak
yerel11:35:31
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
yepyeni11:35:29
Çok yeni, hiç kullanılmamış
astrofizik11:35:29
Gök fiziği
amip11:35:27
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
yüksek okul11:35:25
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
Enam11:35:23
Yaratılmış bütün canlılar
Cüzdan11:35:19
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
Edip11:35:16
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
hükümranlık11:35:16
Egemenlik, hâkimiyet
paslanma11:35:15
Paslanmak işi
su yatağı11:35:15
Su kaynağı
başkanlık11:35:13
Başkan olma durumu
AVUÇ İÇİ11:35:11
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
DAYANIKLI11:35:11
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
eş değer11:35:10
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
asabiyet11:35:09
Sinirlilik, asabî yapılı olma
Kerem11:35:07
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
ahbaplık11:35:06
Ahbap olma durumu, ünsiyet
sodyum karbonat11:35:05
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
radon11:35:03
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
ego11:35:00
Ben
dönüşüm11:35:00
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
tükürüğünü yutmak11:34:59
imrenip ağzı sulanmak
Amfibi11:34:58
İki yaşayışlı
sarakacı11:34:57
Alaycı, müstehzi
bülten11:34:55
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
CILIZ11:34:54
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
FİDYE11:34:53
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
marn11:34:52
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
veraset11:34:49
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
boylam11:34:49
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
Çapkın11:34:49
Geçici aşklar arkasında koşan
Müsamaha11:34:48
Hoşgörü, tolerans
selamlama11:34:47
Selâmlamak işi, selâm verme
danışma11:34:45
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
akla yatkın11:34:45
uygun, akıllıca, makul
kararlaştırma11:34:44
Kararlaştırmak işi
coşku11:34:44
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
sürdürmek11:34:42
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
lamekan11:34:41
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
Sığır11:34:39
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
HAMAM BÖCEĞİ11:34:37
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
keşif kolu11:34:36
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
direşken11:34:34
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
degajman11:34:31
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
gaye11:34:30
Amaç, hedef
sonuçlamak11:34:29
Sonuç vermek; yol açmak
Koç11:34:28
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
kanmak11:34:27
(tatlı sözlere) Aldanmak
sünnet11:34:25
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
çabukluk11:34:25
Çabuk olma durumu hız, sür"at
gece gündüz11:34:22
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
tekzip etmek11:34:20
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
Biçim11:34:19
Dış görünüş, şekil
ora11:34:18
O yer
beyincik11:34:15
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
rayba11:34:14
Pürüzalır
lahos11:34:09
Hanigillerden, Akdeniz ve Ege"de yaşayan lezzetli bir balık, kaya hanisi
yeniçeri ağası11:34:09
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
öteki11:34:08
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
sert11:34:07
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
yürüteç11:34:01
Yeni yürümeye başlayan çocukların çabuk yürümelerini sağlayan araç, örümcek
kundaklama11:34:01
Kundaklamak işi
eviye11:33:59
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
matuh11:33:54
Bunamış, bunak
pişman11:33:54
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
avantür11:33:53
Serüven, macera
düzeltme işareti11:33:51
Kalın olup da ince okunan ünlülerle birlikte bulunan g, k, l ünsüzlerini ve önünde ünlüleri ince okutmak veya yabancı kelimelerde uzun okunması gereken ünlüleri belirtmek için kullanılan işaretinin adı, şapka: âdet, âlem, âşık; kâğıt, tezgâh; ilâç, telâş; lâhana, lâmba, lâtin vb
Manalı11:33:48
Anlamlı
uzun etek11:33:47
Eteği uzun olan giysi, maksi
Peçe11:33:46
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
bitişken dil11:33:45
Kelime kökleri değişmeyen, eklerle türetilen dil
Övgü11:33:44
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
yatıştırma11:33:43
Yatıştırmak işi