başçık

1 İsim

Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe