Bad

1.İsimYel, rüzgâr
Cümle 1: Esme ey bad esme canan uykuda. - F. N. Çamlıbel

Son Arananlar

tahttan indirmek02:57:13
hükümdarlığına son vermek
renkli02:57:02
Rengi olan
güneş02:57:00
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
hünnapgiller02:56:58
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
KARİKATÜR02:56:55
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
sıkma02:56:55
Sıkmak işi
acur02:56:51
bk. ajur
iç hastalıkları02:56:48
bk. dahiliye
irfan02:56:45
Bilme, anlama, sezme, kültür
CEVAP02:56:27
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
yeğen02:56:18
Birine göre kardeşinin çocuğu
verem02:56:18
Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koch basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz
Papalık02:56:16
Papanın makamı veya görevi
Avantacı02:56:15
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
aylık02:56:11
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
argali02:56:05
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
engebeli02:56:03
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
turist02:55:58
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
İskoçyalı02:55:48
İskoç halkından olan kimse, İskoç
tutkun02:55:42
Gönül vermiş, meftun, meclûp
armağan02:55:37
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
etçiller02:55:35
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
eşraf02:55:28
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
oğlan02:55:27
Erkek çocuk
şale02:55:25
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
SAĞRI02:55:23
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
kuş02:55:18
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
anilin02:55:14
Benzenden türeyen bir amin
Çalışmak02:55:12
İşi veya görevi olmak
çorak02:55:10
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
paydaşlık02:55:08
Paydaş olma durumu, iştirak
GEÇİMLİK02:55:06
Yiyecek parası, nafaka
kurak02:55:01
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
yok etmek02:54:55
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
merek02:54:54
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
yaklaşık02:54:41
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
güneş takvimi02:54:39
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
yen02:54:36
Giysi kolu
sentetik02:54:14
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
benzetmek02:54:13
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
mukataa02:54:07
Kesim
Ki02:54:04
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
içerik02:54:02
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
kuruntulu02:54:01
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
aralamak02:53:54
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
il02:53:52
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
sembolik02:53:52
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
sağuculuk02:53:49
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
setir02:53:46
Bir şeyi örtme, gizleme
mahkum02:53:44
Hüküm giymiş, hükümlü
ŞUFA02:53:39
Ön alım
değişik02:53:31
Değiştirilmiş
kıvam02:53:21
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
ara bozucu02:53:15
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
umut vermek02:53:12
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
Siyahi02:53:08
Zenci, fellah
albüm02:53:03
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
İnce yapılı02:52:53
Narin, nazik, zayıf
imaret02:52:44
İmarethane
nadim02:52:42
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
kirtil02:52:42
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
gütmek02:52:37
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
ekvatoral02:52:32
Ekvatorla ilgili eşleksel
şatafat02:52:30
Süs ve gösteriş
sütnine02:52:28
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
boru çiçeği02:52:25
Çan çiçeği
Festival02:52:23
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
saçak bulut02:52:19
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
sarkıntılık02:52:16
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
tahta perde02:52:14
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
bazen02:52:07
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
gemi iskeleti02:52:04
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
Acar02:51:58
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
saçsız02:51:57
Saçı olmayan
uygulanabilirlik02:51:53
Yapılabilirlik, fizibilite
YEĞNİSEME02:51:52
Hafifseme, istihfaf
sinara02:51:48
Büyük zoka
telif hakkı02:51:47
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
camekan02:51:39
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
koskocaman02:51:29
Çok büyük, çok iri, muazzam
mağara02:51:27
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Yapmak02:51:26
iyilik veya kötülükte bulunmak
gölgeli resim02:51:21
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
hasret çekmek02:51:11
özlem duymak
güneştopu02:51:10
bk. Acem lâlesi
sızıltı02:51:00
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
makule02:50:59
Takım, çeşit
oylama02:50:54
Oy kullanma işi
plânetaryum02:50:47
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
ipek böceği02:50:46
Kanatları pullu böcekler sınıfından, ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yaprağı ile beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori)
yoksun olmak02:50:44
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
yükseltme02:50:18
Yükseltmek işi
düzmeci02:50:17
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
yurt bilgisi02:50:14
bk. yurttaşlık bilgisi
janr02:50:09
Çığır, tarz, cins
Ut02:50:09
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
hasır02:50:04
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
hasır02:50:04
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
vurucu02:49:58
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
profil02:49:43
Yandan görünüş
adaptör02:49:33
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
sağlık evi02:49:08
Sağlık ocağı
ortakçı02:48:58
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
koordinat02:48:38
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
VARAN02:48:31
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
ela02:48:30
Gözde sarıya çalar kestane rengi
Kılgısal02:48:19
Kılgılı, uygulamalı, pratik
radyan02:47:57
Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı ölçme birimi
harman02:47:25
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
asap02:46:43
Sinirler
mönü02:45:33
bk. menü
numara02:45:04
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
yürek çarpıntısı02:44:45
Yüreğin sık ve hızlı vurması
boğumlanma02:43:01
Boğumlanmak işi
tuz02:43:01
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
yediveren02:42:54
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
yükselteç02:42:34
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
kayaç02:42:26
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
süpürge02:41:49
Süpürmeye yarayan araç
kantarı belinde02:41:21
gözü açık, aldatılmaz
Ateşçi02:40:59
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
patriarkal02:40:25
Ataerkil
üzerinde durmak02:39:46
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
talim02:39:39
Öğretim
dekorcu02:39:24
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
erbiyum02:39:04
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
çeşit çeşit02:39:02
Çeşitli olan, türlü türlü
yüzer02:38:42
Her birinde yüz, her defasında yüzü bir arada olan
önsel02:38:40
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
uzatma02:38:16
Uzatmak işi, temdit