bay

1 Sıfat

Parası, malı çok olan, zengin (kimse)

2 İsim

Bey yerine kullanılan bir unvan

Cümle 1: Bay Doğan.

Erkek özel adları yerine kullanılır

Cümle 1: Bir bay sizi arıyor.