belâgat

1 İsim

İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği

Cümle 1: Gülünç olduğu kadar hazin bir belâgati varmış. - H. F. Ozansoy

Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik

Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı

Bir şeyde gizli olan derin anlam

Cümle 1: Sükûtun belâgati.