bembeyaz

1 Sıfat

Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak

Cümle 1: Yanında kapkara yüzlü, bembeyaz dişli bir de zenci vardı. - R. H. Karay

Pırıl pırıl, apaçık

Cümle 1: Bütün İzmit bir leylâk demeti gibi, bembeyaz, gözlerinin önüne açıldı. - A. İlhan