benzen

1 İsim

Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı