bezelye

1 İsim

Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)

Bu bitkinin yuvarlak tanesi