bilgi

1 İsim

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat

Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malûmat, vukuf

Cümle 1: Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti. - H. E. Adıvar

İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malûmat, vukuf

Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malûmat

Bilim

Cümle 1: Doğa bilgisi.

(bilişimde) Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam