bilgili

1 Sıfat

Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli

Cümle 1: Ama, iyiler, bilgililer, yetenekliler nerede idi? - T. Buğra

Zarf

Bilerek

Cümle 1: Her konuda rahat, bilgili konuşurdu kalemi. - Y. Z. Ortaç