Bilgili

1.SıfatBilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
Cümle 1: Ama, iyiler, bilgililer, yetenekliler nerede idi? - T. Buğra
ZarfBilerek
Cümle 1: Her konuda rahat, bilgili konuşurdu kalemi. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

mut19:42:33
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
sütnine19:42:32
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
iskemle19:42:30
Arkalıksız sandalye
bengi su19:42:28
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
binek19:42:26
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
kötürüm olmak (veya kalmak)19:42:23
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
Anlaşmazlık19:42:20
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
yetkisiz19:42:20
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
akim19:42:16
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
yürütüm19:42:07
Yürütmek işi
yoksulluk19:42:06
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
terek19:42:04
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
rezillik19:41:57
Rezil olma durumu, rezalet
tahıl yemi19:41:56
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
erkekler hamamı19:41:55
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
diplomat19:41:53
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
duo19:41:45
İki ses veya iki müzik
denklik19:41:40
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
zihaf19:41:40
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
gülme19:41:37
Gülmek işi
sinir hastalığı19:41:20
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
naip19:41:14
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
galatıhis19:41:10
Duygu yanılması, yanılsama
şah damarı19:40:55
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
despotluk19:40:53
Despot olma durumu, müstebitlik, istibdat, despotizm
ölçü bilimi19:40:51
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
yetişmek19:40:45
(vaktinde) Tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
dolar19:40:45
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
muktedir19:40:31
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
İsmet19:40:22
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
kılıbık19:40:04
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
kılıbık19:40:04
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
AZINLIK19:40:02
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
HUYLANMA19:39:51
Huylanmak işi
Doğa19:39:41
Tabiat
ispati19:39:31
İskambil kâğıdında sinek
kitap ehli19:39:04
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
tekâmül19:38:47
Olgunluk, olgunlaşma
ihtisas19:38:21
Duygu
nota19:37:39
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
basketbolcu19:37:32
Basketbol oyuncusu
makedonyalı19:37:00
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Kuyruklular19:36:55
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
mayna19:36:50
Yelken indirme, fora karşıtı
gözden çıkarmak19:36:48
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
kandil19:36:36
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
tellâllık19:36:27
Telâllın yaptığı iş
lehçe bilimi19:36:14
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
Tartımlı19:36:13
bk. dizemli
acemce19:36:02
Farsça
gerçeküstücülük19:35:52
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
Tekme19:35:46
Ayakla vuruş
kesici19:35:44
Kesmek işini yapan, kesen
tolga19:35:31
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
irtifa19:35:23
Yükseklik
kabadayılık19:35:22
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
gizemcilik19:35:21
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
karşıtçıllık19:35:20
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
portakal suyu19:35:16
Portakal sıkılarak elde edilen su
VASAT19:35:11
Orta
kadro19:34:53
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
Mikrofon19:34:50
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
insiyak19:34:41
İçgüdü, sevkıtabiî
arifane19:34:39
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
garanti19:34:37
Güvence, inanca, teminat
Noel19:34:11
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
zehirli19:34:00
Zehiri olan
nikel kaplama19:33:58
Nikelâj
cankurtaran sandalı19:33:56
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
aferin19:33:46
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
sanal19:33:37
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
ŞEREF19:33:31
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
samankapan19:33:29
Kehribar
kompres19:33:19
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
yorgunluk19:33:19
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
tatula19:32:52
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
kapitülâsyon19:32:45
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
Yürüme19:32:36
Yürümek işi
Parazit19:32:17
Asalak
muhalif19:32:13
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
vajina19:31:22
bk. vagina
havuz19:30:56
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
Avanta19:30:19
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
köpek balığı19:30:19
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
adisyon19:30:13
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Kara19:30:06
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
resul19:30:00
Haberci
yobaz19:29:57
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
Tafra19:29:54
Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma
lap19:29:52
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
neva19:29:48
Ses, ahenk, nağme
satın alma19:29:09
Satın almak işi
salt19:29:03
Yalnız, sadece, tek, sırf
zift19:29:00
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
NEŞİDE19:28:56
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
muhakeme etmek19:28:23
yargılamak
nedensel19:27:51
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
dekoratif19:27:50
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
sakar19:26:49
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
Aylak19:26:08
İşsiz, boş gezen, avare
nominal19:25:27
Ad belirtilerek yapılan
kaypakça19:25:02
Biraz kaypak
Mayo19:24:55
Genellikle denize girerken ten üzerine giyilen, vücudun gerekli kısımlarını sıkıca örten giysi
içerme19:24:27
İçermek işi, tazammun, ihtiva
SOL19:24:20
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
ulussever19:24:12
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
Resital19:23:59
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
kendinden19:23:51
Kendi aklından, kendi kendine
taviz19:23:37
Ödün, ödünleme
sepetçi söğüdü19:23:28
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
ulumak19:23:26
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
resmilik19:23:22
Resmî olma durumu, resmiyet
19:23:15
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
HUSUS19:22:46
Konu, madde
kebap19:22:45
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
KOPÇA19:22:29
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
türk19:22:17
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
KAKIŞMA19:22:04
Kakışmak işi
LOK19:21:54
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
düşkünler evi19:21:26
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
peksimet19:21:26
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
bili19:21:23
Bilgi, malûmat
mümkün19:21:19
Muhtemel, olabilir, olası
bunalma19:21:16
Bunalmak işi
peygamber çiçeği19:21:08
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
ihata19:21:05
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
darlık19:20:59
Dar olma durumu
MOSTRALIK19:20:54
Göstermelik, numune
kırdırma19:20:45
Kırdırmak işi, ıskonta
darbe19:20:42
Vuruş, çarpış