boruk

1 İsim

Dağlarda yetişen, kokulu, süpürge ve yakacak olarak kullanılan bir ot türü