buhran

1 İsim

Bunalım, bunluk, kriz

Cümle 1: Kabine buhranı. Cümle 2: Üç gecedir gelmiyor, o kadar buhran içindeyim ki. - P. Safa Cümle 3: ... manevî buhranın gitgide bir çeşit deliliğe yaklaştığını hissediyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu