caba

1 İsim

Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava

Cümle 1: Bu mani benden sana caba olsun. - S. Birsel

Zarf

Fazla olarak, üstelik

Cümle 1: Kilometre başına bilmem ne kadar litre benzin dağıtılmış, yağ da caba! - Sait Faik Abasıyanık

2 İsim

Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht

Cümle 1: Yoksa başlı başına zafer, boşuna bir çaba olur. - F. R. Atay