car

1 İsim

Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân

Tehlike durumu, imdat, yardım

2 İsim

Bazı yerlerde kadınların kollarına örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarşaf, zar

3 İsim

Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan