cet

1 İsim

Dede, büyük baba, ata

Cümle 1: Nice yıl, cetlerimiz kökleşerek bir yerde, manevî varlığının resmini çizmiş havaya. - Y. K. Beyatlı