Canlılık

1.İsimCanlı olma durumu
Neşelilik, hareketlilik
Cümle 1: Her girdikleri oyuna renk ve hareket, canlılık ve şaklabanlık katarlardı. - H. Taner

Son Arananlar

AZOT10:11:07
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
rüzgar10:11:05
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
SENATO10:11:03
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
söz getirmek10:11:02
birinin eleştirilmesine sebep olmak, bir kimseye söz gelmesine yol açmak
zararlı10:11:02
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
HAYSİYET10:11:02
Değer, saygınlık, itibar
tayfa10:11:00
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
gerekme10:10:59
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
arz derecesi10:10:56
bk. enlem
köktencilik10:10:54
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
alaz10:10:53
Alev, yalaz
DEBDEBE10:10:51
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
posta treni10:10:48
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
baytar10:10:47
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
LAF CAMBAZLIĞI10:10:46
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
Tanrı kayrası10:10:44
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
ağustos10:10:43
Yılın 31 gün süren sekizinci ayı
geri hizmet10:10:41
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
Gönül borçlusu10:10:39
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
Pamuk10:10:38
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
Tahkim10:10:36
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
sitrik asit10:10:33
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
spesifik10:10:32
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
gecikme10:10:32
Gecikmek işi, teehhür, rötar
ot10:10:30
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
Oymak10:10:27
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
GİZLİ10:10:27
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
ses bilgisi10:10:26
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
zarfçı10:10:24
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
yarenlik10:10:22
Yakın arkadaşlık, muhabbet
koltuk10:10:21
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
Düzgün10:10:19
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
laisizm10:10:19
Lâiklik
tartarik10:10:18
Yapısında iki alkol ve iki asit bulunan madde
akit10:10:14
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
haricî10:10:13
Dışla ilgili, dıştan olan
U dönüşü10:10:11
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
çorak10:10:10
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
İKTİSATÇI10:10:09
Ekonomi uzmanı, ekonomist
sümük doku10:10:06
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
başkanlık10:10:06
Başkan olma durumu
mıh10:10:06
Büyük çivi
İffet10:10:05
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
FASILA10:10:05
Aralık, ara, kesinti
kasırga10:10:03
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
tutak10:10:02
Bir şeyin tutulacak yeri
tiftik keçisi10:10:00
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
alabanda ateş10:09:58
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
saniye10:09:57
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
güdülenme10:09:55
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
her halde10:09:54
Büyük bir ihtimalle
üstelik10:09:53
Üste verilen şey
sağu10:09:52
Ağıt
meyve ezmesi10:09:50
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
alamana10:09:48
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
Yılan10:09:47
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
tevkifhane10:09:47
Tutuk evi
PEÇ10:09:45
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
Eksper10:09:43
Bilirkişi, uzman
gizemci10:09:43
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
özgül10:09:42
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
Yersiz10:09:41
Barınacak yeri olmayan
Söndürme10:09:40
Söndürmek işi
yol boyu10:09:39
Kara yolunda kenar
yersiz yurtsuz kalmak10:09:38
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
derya10:09:37
Deniz
onbaşılık10:09:37
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
sonsuzluk10:09:36
Sonsuz olma durumu
eskitme10:09:34
Eskitmek işi
Ekolali10:09:32
bk. yankıca
Karındaş10:09:31
Kardeş
alakok10:09:29
Rafadan
aceleci10:09:28
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
Kara10:09:27
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
merhametsiz10:09:26
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
hami10:09:24
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
İlişki10:09:22
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
penaltı noktası10:09:21
Penaltı atışının yapıldığı nokta
amonyak10:09:19
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
faraza10:09:18
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
dağ lalesi10:09:16
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
enzim10:09:15
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
veba10:09:15
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
tüp10:09:13
Lâboratuvarlarda türlü işlerde kullanılan, bir ucu kapalı cam boru
merhum10:09:11
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
Rimel10:09:10
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
asgari10:09:08
En az, en aşağı, en azından, en düşük
alakarga10:09:08
Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius)
Tez10:09:07
Çabuk olan, süratli
basket yapmak10:09:04
basketbolda sayı kazanmak
engebeli10:09:04
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
demirli beton10:09:02
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
eskrim10:09:02
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
Tik10:09:02
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
İSTENÇ10:09:01
İrade, istek
latif10:08:59
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
radika10:08:56
Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale)
Fıkra10:08:55
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
ŞİPŞAK10:08:54
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
adapte etmek10:08:54
uyarlamak
heybet10:08:53
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
sessiz yürüyüş10:08:51
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
konsolos10:08:50
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
LALEZAR10:08:49
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
kuzen10:08:48
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
namazgâh10:08:48
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
birinci10:08:46
Bir sayısının sıra sıfatı
malkar10:08:44
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
matbu10:08:44
Basılı, basılmış
fütüvvet10:08:43
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
ALA10:08:41
İyi, pek iyi
kıymak10:08:40
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
kahpe10:08:39
Orospu
VAZİFE10:08:38
Ödev
yat kulübü10:08:35
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
İTFA10:08:34
Söndürme
gökyüzü10:08:33
Göğün görünen yüzeyi, sema
önemsiz10:08:33
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
höllük10:08:30
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
MÜTAREKE10:08:29
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
atlıkarınca10:08:28
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
demirci10:08:26
Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse
Duruk10:08:26
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
güzün10:08:25
Güz mevsiminde
izin10:08:24
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
le10:08:23
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
Mest10:08:21
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
suare10:08:21
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
keler10:08:19
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
böbrek üstü bezi10:08:18
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)