cemiyet

1 İsim

Dernek

Cümle 1: Gazi'nin reisliği altında bir Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti var. - E. İ. Benice

Topluluk, toplum

Cümle 1: Bilmeden eğlencenizi bozdum, cemiyetinizi dağıttım. - R. N. Güntekin

Düğün

Cümle 1: Bohçacı hanım, cemiyetin nerede olacağını öğrenip yarın haber getirmeyi vadetmişti. - S. M. Alus

Birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp veya tezat sanatları yoluyla bir araya getirme

Bir olayı veya kişiyi kutlama amacıyla bir araya gelen topluluk

Cümle 1: Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir sünnet, bir düğün, bir loğusa cemiyeti görmeyelim. - Ö. Seyfettin