coşkun

1 Sıfat

Coşmuş olan

Cümle 1: Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim. - T. Fiikret Cümle 2: Bu kaldırımlar üstünde geçirdiğin coşkun maziye hayretle ve inanmayarak baktım. - P. Safa