düş kırıklığı

1 İsim

Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı

Cümle 1: İşin tuhafı hiç de düş kırıklığına uğramadık. - H. Taner