düzeysiz

1 Sıfat

Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)