Döşem

1.İsimTesisat, donanım
Cümle 1: Elektrik döşemi. Sıcak su döşemi.

Son Arananlar

bestekar19:00:53
Besteci
Dul19:00:44
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
yiyicilik19:00:38
Yiyici olma durumu, irtikâp
besli19:00:04
bk. besili
kumul19:00:00
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
sefalet çekmek18:59:48
yoksul ve perişan yaşamak
inceleyici18:59:40
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
memba18:59:26
Kaynak, pınar
Eylemli18:59:24
Eylem durumunda olan, amelî, fiilî
Karasakız18:58:52
Zift
azerbaycanlı18:58:38
Azerbaycan halkından olan kimse
bildirme18:57:53
Bildirmek işi, beyan
ajan18:57:49
Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus
adil18:57:39
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
spiral18:57:31
Sarmal biçiminde olan
iş güç sahibi18:57:27
Bir işi, bir görevi olan
etyemez18:57:21
Etyemezlikle ilgili
mebus18:57:10
Milletvekili
kılık18:57:07
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
pamuk ipliği18:57:01
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
oranlama18:56:41
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
esnek18:56:09
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
tıpkı18:55:57
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
çektiri18:55:38
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
ödünç alma18:55:19
ödünçleme
Otama18:55:17
Otamak işi, tedavi
umutsuz18:55:11
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
dalga18:54:58
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
ABRAŞ18:53:59
Alaca benekli
dert babası18:53:35
Herkesin derdini, rahatlıkla, çekinmeden veya bir çözüm yolu bulabilir ümidiyle açıklayıp anlattığı kimse
çiy18:53:19
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
annelik18:52:49
Anne olma niteliği veya durumu
Vergi18:52:42
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
portakal18:52:38
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
kuluçka18:52:29
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
pasaj18:52:22
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
nedime18:52:07
Hanım arkadaş
eyyamcı18:52:02
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
Tutturgaç18:51:30
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
insicam18:51:24
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
sefil18:51:11
Sefalet çeken, yoksul
hitan18:50:57
Sünnet etme
Misk18:50:56
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
ayı gülü18:50:50
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
ÇERKEZ18:50:04
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
çözüm yolu18:49:31
Bir güçlüğü giderme çaresi
nikelli18:49:15
Birleşiminde nikel bulunan
iftihar18:49:11
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
zirai18:48:45
Tarımla ilgili, tarımsal
Tin18:48:23
Ruh
İrat18:48:15
Gelir
limaki18:48:05
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
okyanus mavisi18:48:03
Koyu mavi
kütük18:47:52
Kalın ağaç gövdesi
zerdali18:47:12
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
olanaksızlık18:46:59
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
alkış18:46:54
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
tabldot18:46:53
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
epifit18:46:34
Üst bitken
esrarkeş18:46:02
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
Diploma18:45:22
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
antik18:45:04
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
Yasak18:44:35
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
stronsiyum18:44:13
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
amor18:44:12
Bir çeşit kumaş
metazori18:43:42
Zorla
Meles18:43:28
Beli çökük at
ezilmiş18:43:10
Ezik duruma gelmiş
Çıktı18:43:08
Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı
hona18:43:07
Erkek sığır
HASSAS18:42:32
Duyum ve duyguları algılayan
ergime18:42:31
Ergimek işi, zeveban
Kontrat18:41:44
Sözleşme
gangster18:41:29
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
Cömert18:41:23
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
VANA18:41:04
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
Çörek18:40:56
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
kabza18:40:50
Tutulacak yer, tutak, sap
Korucu18:40:09
Orman veya kır bekçisi
baykuşgiller18:39:56
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
avare18:39:56
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
tuval18:39:50
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
donma18:39:23
Donmak işi
polargı18:38:36
Polarıcı
eş anlamlı18:38:34
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
lüzumlu18:38:26
Gerek, gerekli, lâzım
nükte yapmak18:38:25
nükteli söz söylemek
ilânihaye18:38:12
Sonsuza kadar
yalıçapkını18:37:27
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
İnayet18:37:23
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
sülük gibi18:37:21
çok şırnaşık, yapışkan (kimse)
alman18:36:39
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
mahana18:36:09
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
NAHAK18:35:31
Haksız, gereksiz
burjuva18:35:09
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
sonda18:35:09
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
mecnun18:34:51
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
bağıllık18:34:49
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
KES18:33:46
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
Radde18:33:34
Derece, kerte
PASAK18:33:04
Kir
Lahos18:32:44
Hanigillerden, Akdeniz ve Ege"de yaşayan lezzetli bir balık, kaya hanisi
teşrifatçı18:32:39
Resmî günlerde tören ve çağrılarda çağrılıları kurallara göre karşılamakla ve ağırlamakla görevli kimse
ayrışık18:32:23
Ayrışmış olan
dinlemek18:31:50
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
yemenici18:31:36
Yemeni yapan veya satan kimse
bereleme18:31:24
Berelemek işi
Onma18:31:13
Onmak işi veya durumu
kamu personeli18:31:04
Devlet hizmetinde çalışan kişiler
husumet18:30:40
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
su borusu18:29:57
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
sınırsız18:29:47
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
denli18:29:23
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
simetrisiz18:29:20
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
Masa topu18:29:09
Kuralları tenisinkine benzeyen, masa üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun,masa tenisi
talimat18:29:06
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
sürmeli18:28:30
Sürme ile boyanmış olan
Maydanoz18:28:05
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
sirke18:27:56
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
yorulma18:27:21
Yorulmak (I, II) işi
yaralama18:27:09
Yaralamak işi
simgesel18:26:58
Sembolik
stabilize18:26:28
Düz duruma getirilmiş
tecil18:26:21
Erteleme
kul18:25:53
Tanrı"ya göre insan
endişe18:25:42
Düşünce
borçlanma18:25:41
Borçlanmak işi, istikraz
türetme18:25:23
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
hacimli18:25:21
Hacmi olan, oylumlu
yara bere18:24:34
Yaralanma