dölüt

1 İsim

Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin