disprosyum

1 İsim

Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C'de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy