dasit

1 İsim

Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi