dayanıklı

1 Sıfat

Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu

Metanetli, metin, mütehammil

Cümle 1: Anadolu çocukları ne dayanıklı adamlardır. - F. R. Atay