değer

1 İsim

Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet

Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha

Yüksek ve yararlı nitelik

Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse

Cümle 1: Bu kız aramaya, düşünmeye değer bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Kişinin isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey

Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı