demiurgos

1 İsim

Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı