deli

1 Sıfat

Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun

Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın

Cümle 1: Ben delinin biriyim, ateşe girerim. - F. R. Atay

Aşırı derecede düşkün

Cümle 1: Kitap delisi. Oyun delisi. Sinema delisi.

Coşkun, azgın

Cümle 1: Deli ırmak. Cümle 2: Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi, çevireceğini bilemiyordu. - T. Buğra