delil

1 İsim

İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare

Cümle 1: Milletlerin hürriyet için yaptıkları fedakârlıklardan canlı deliller gösteriyordu. - P. Safa

Kanıt

Cümle 1: Elde hiçbir delil olmadığı için serbest bırakıldı. - Sait Faik Abasıyanık

Kılavuz, rehber