deste

1 İsim

Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam

Cümle 1: Kalem destesi. Cümle 2: Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi, beyler, yani aslar oluyor. - H. Taner

Sıfat

Çok

Cümle 1: Cebinden bir deste mecmua çıkarıp Nevin'e vermişti. - Sait Faik Abasıyanık Cümle 2: Masanın üstünde bir deste resim var. - F. R. Atay

Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri, kabza

Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden en küçüğü

İsim

Aynı cinsten onluk bir küme