Dev

1.İsimKorkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
SıfatOlağanüstü irilikte olan
Cümle 1: Dev bir yapı. Dev adam. Cümle 2: Dev vücudu içinde bir genç kız hassasiyeti taşıyor. - Y. Z. Ortaç
Çok büyük, çok önemli
Cümle 1: Dev şirketler. Dev bir yazar.

Son Arananlar

Dev23:01:33
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
su tavuğugiller23:01:32
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
ikrar etmek23:01:22
açıkça söylemek, kabul etmek
İvedilikle23:01:18
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
sabık23:01:16
Geçen, önceki, eski
hakuran23:01:10
Kumru
lâvtacılık23:00:43
Lâvtacının mesleği
monoton23:00:32
Tekdüze, yeknesak
yavşak23:00:26
Bit yavrusu, sirke
Kasem23:00:02
Ant içme, yemin etme
KRON22:59:41
Çek para birimi
taşınmaz22:59:02
Taşınamayan
ölçüp biçmek22:59:01
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
Edebi22:58:41
Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin
peçete22:58:39
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
sevişmek22:58:16
Cinsel ilişkide bulunmak, aşk yapmak
ÇÖPLÜK22:57:42
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
sakaf22:57:30
Çatı, dam
Kertenkele22:57:20
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
kuru incir22:56:24
Özel olarak güneşte kurutulan incir
meşakkat22:56:23
Güçlük, sıkıntı, zorluk
destan gibi22:55:48
uzun yazılmış (mektup)
TUTAMAK22:55:40
Tutamaç
Kaldırma22:55:40
Kaldırmak işi
yayılmacılık22:55:38
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
evham22:55:33
Kuruntular, kuşkular, vehimler
gebre otugiller22:55:27
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
diyalog22:55:26
Karşılıklı konuşma
özlü22:55:17
Özü olan, öz bölümü çokça olan
YANILGI22:55:09
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
müjdeleme22:55:04
Muştulama
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)22:55:02
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
Tan22:55:00
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
hahnyum22:54:44
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
Sayımlama22:54:41
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
abide22:54:26
Anıt
KAZIMA22:54:20
Kazımak işi
kimi22:54:05
Birtakımı, bazısı
istemeye istemeye22:53:59
İstemeyerek, gönülsüzce
tersane22:53:14
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
Yığın22:53:14
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
telaki22:53:12
Buluşma, kavuşma
Besleme22:53:10
Beslemek işi
parlaklık22:53:05
Parlak olma durumu, revnak
mantı22:52:48
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
gülük22:52:44
Hindi
bilgiçlik22:52:42
Bilgiç olma durumu
ırama22:52:40
Iramak işi
tedavül22:52:40
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
fikir (veya birinin fikrini) almak22:52:34
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
savaşma22:52:28
Savaşmak işi, muharebe
TÖRPÜ22:52:26
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
formalite22:52:23
Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem
emel22:52:16
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
sade22:52:14
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
teşyi22:52:11
Uğurlama
materyal22:52:09
Malzeme, gereç
İDİL22:52:06
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
kayıtım22:52:02
Bir olayın kendi sebepleri üzerindeki tepkisi, rücu
kapçık meyve22:52:01
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
amonyak22:51:55
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
buat22:51:53
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
Abaza22:51:53
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
antropoloji22:51:52
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
şirpençe22:51:48
Deri altı hücre dokusunun ve yağ bezlerinin iltihaplanmasından oluşan, genişlediğinde çok tehlikeli olabilen, stafilokokların sebep olduğu bir kan çıbanı, kızıl yara
y, Y22:51:46
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
korporasyon22:51:39
Lonca
Müessese22:51:37
Kuruluş, kurum (I)
mayın dökmek22:51:35
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
Mizaç22:51:35
Huy, yaradılış, tabiat
çömelme22:51:32
Çömelmek işi
kere22:51:27
Kez, yol, defa, sefer
vesikalık resim22:51:22
bk. vesikalık fotoğraf
Çapraşık22:51:18
Karışık, dolaşık
keratin22:51:13
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
ata22:51:13
Baba
EREK22:51:10
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
malûl22:51:04
Sakat (kimse)
kelik22:51:02
Eski ayakkabı
DÖŞEMECİ22:51:00
Döşeme yapan (kimse)
lezbiyen22:50:52
Eşcinsel, sevici kadın
İletişim22:50:51
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
DEMİURGOS22:50:49
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
bukağı22:50:43
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
öğütleme22:50:42
Öğütlemek işi, nasihat
ÇAPAÇUL22:50:40
Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
bunalım22:50:39
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
temizleme22:50:33
Temizlemek işi
vade22:50:31
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
Buyruk22:50:30
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
savunma22:50:28
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
Gerileme22:50:25
Gerilemek işi
hızlı22:50:16
Çabuk, seri, sür"atli
Ayıraç22:50:11
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
deve kini22:50:06
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
inceltici22:50:02
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
sarkmak22:50:01
Yolunu uzatmak, uğramak
ortaya koymak22:49:59
herkesin görebileceği yere koymak
körelme22:49:50
Körelmek işi
diren22:49:49
Dirgen
piton22:49:40
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
Giriş22:49:36
Girmek işi veya biçimi
belirsizlik22:49:31
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
seremoni22:49:30
Tören
Kuru soğan22:49:28
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
gözetleme22:49:24
Gözetlemek işi
cumhuriyet22:49:21
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
terfi22:49:19
(derecesi, makamı) Yükselme
fersizlik22:49:18
Fersiz olma durumu
mercanköşk22:49:16
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
dert22:49:14
Üzüntü
sessiz22:49:08
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
hükmetme22:49:06
Hükmetmek işi
sağgörülü22:49:03
Sağgörüsü olan, basiretli
Gizleme22:49:01
Gizlemek işi
seyyar22:48:56
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
kontak açmak22:48:56
bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak
mukallit22:48:48
Taklitçi
Bardo22:48:44
Aygır ile dişi eşek çiftleşmesinden üretilen her yaştaki hayvan
varmak22:48:41
Belli bir duruma veya düzeye gelmek
gencecik22:48:40
Çok genç
kolektif22:48:40
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan
cesametli22:48:39
Kocaman, iri
TOMBUL22:48:34
Şişman, şişkin, dolgun
Nesep22:48:32
Soy, baba soyu
kâhin22:48:29
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
Boyama22:48:25
Boyamak işi
müddet22:48:24
Süre
taşa tutmak22:48:23
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
oramiral22:48:22
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral