deva

1 İsim

İlâç, çare

Cümle 1: Deva bulmaz bir can kaygısına düşer. - F. R. Atay Cümle 2: Uzun değneklerine dayanmış çobanlar, iddia ederler ki memba sularının her biri, bir ayrı derde devadır. - Y. K. Karaosmanoğlu