devasa

1 Sıfat

Dev gibi, çok büyük

Cümle 1: Kınalı, bir mil uzakta, kocaman hafif ışıklı bir böcek, devasa böcek hâlinde yatıyordu. - Sait Faik Abasıyanık