deyiş

1 İsim

Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp

Halk şiiri, halk türküsü

Cümle 1: Karacaoğlan'ı okudukça deyişin önemini daha iyi anlarız. - N. Ataç

Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade

Cümle 1: Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu. - T. Buğra