deyim

1 İsim

Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir

Cümle 1: Etekleri zil çalmak. Küplere binmek. Cümle 2: Bence ziyan olmuş, eski deyimi ile heder olmuş bir değerdir. - H. Taner