duruk

1 Sıfat

Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı

Kuvvetlerin dengelenmesiyle ilgili

İsim

Hareket etmeyen nesnelerin üzerindeki kuvvet dengeleri ile uğraşan bilim dalı, statik

İsim

Dalgalı akımlı elektrik motor veya üreteçlerinde hareketsiz bölüm, stator