duyar

1 Sıfat

Duygulu, duygun, duyarlı, hassas

Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan

Cümle 1: Duyar bölge.