Duyar

1.SıfatDuygulu, duygun, duyarlı, hassas
Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan
Cümle 1: Duyar bölge.

Son Arananlar

Duyar15:48:27
Duygulu, duygun, duyarlı, hassas
proleter15:48:21
Çalışan, emekçi
melodik15:48:18
Melodi ile ilgili, ezgili
Yetim15:48:17
Babası ölmüş olan çocuk
havali15:48:13
Çevre, yöre, dolay
erkanıharp15:48:13
Kurmay
tetik bulunmak (veya tetikte bulunmak)15:48:09
uyanık ve dikkatli olmak
arılar15:47:58
Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası
radyan15:47:34
Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı ölçme birimi
kümes15:47:28
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
toparlak15:47:21
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
muhaberat15:47:16
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
ekonomi yapmak15:47:09
tutumlu davranmak
duma15:47:08
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
koyacak15:47:07
İçine öte beri koymaya yarayan şey
krizantem15:46:53
Kasımpatı
Fena15:46:45
İyi nitelikte olmayan, kötü
yer sıçanı15:46:43
Köstebek
oranlama15:46:41
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
vasıta15:46:28
Araç
sac15:46:26
Yassı demir çelik ürünü
Deneyimsiz15:46:17
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
Göz erimi15:46:16
Ufuk
hemencecik15:46:15
Çarçabuk, anında
zemberek otu15:46:14
Atkuyruğu
ilelebet15:46:14
Sonsuzluğa değin, sürgit
bir çırpıda15:46:13
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
şerit metre15:46:12
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
cakalı15:46:11
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
duruşma15:46:10
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
eksiltme15:46:09
Eksiltmek işi
yaşayış15:46:09
Yaşamak işi veya biçimi
Kaput bezi15:46:07
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
kutu15:46:07
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
Mecazen15:46:06
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
tınlama15:46:04
Tınlamak işi
özne15:45:59
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
bir arada15:45:57
Toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak
simetrisiz15:45:54
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
Entrika15:45:53
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
bağın15:45:49
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
biriktirme15:45:48
Biriktirmek işi, tasarruf
çokluk15:45:47
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
ölçekli15:45:46
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
Açık artırma15:45:45
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
ahar15:45:44
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
antant15:45:43
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
büyük atardamar15:45:43
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
realite15:45:42
Gerçek, gerçeklik
Gelincik15:45:41
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
böbürlenme15:45:40
Böbürlenmek işi
sinir bilimi15:45:40
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
renk körü15:45:39
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
İSKERLET15:45:36
Dikenli salyangoz
değişinim15:45:34
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
Alev15:45:27
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
AKAJU15:45:23
Maun
Ast15:45:19
Alt
İfade15:45:14
Anlatım
yarak15:45:13
Silâh
Girişken15:45:11
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
BERİL15:45:05
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
aşırma15:45:01
Aşırmak işi
YELEME15:44:58
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
ersatz15:44:54
bk. erzatz
esas15:44:37
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
lös15:44:36
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
nobelyum15:44:26
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
azerbaycanlı15:44:25
Azerbaycan halkından olan kimse
etkime15:44:23
Etkimek işi, tesir
yırtık15:44:22
Yırtılmış olan
ramak15:44:11
"Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer
Dolama15:44:05
Dolamak işi
mercan adası15:43:57
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
lüzumlu15:43:56
Gerek, gerekli, lâzım
saf dışı etmek15:43:53
dizinin dışına çıkarmak
düşündeş15:43:42
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
türev15:43:34
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
hayalet15:43:26
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
memnunluk15:43:26
Kıvanma, kıvanç
iris15:43:22
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
temsilci15:43:20
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
isyan15:43:20
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
iş merkezi15:43:16
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
terakki etmek15:43:14
ilerlemek
ferdiyetçilik15:43:09
Bireycilik
dalaş15:43:05
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
tarator15:42:58
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
Ansızın15:42:54
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
kundak15:42:51
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
çeşitlilik15:42:49
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
taban15:42:40
Ayağın alt yüzü
TEDAVİ15:42:37
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
maksat15:42:37
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
meme15:42:33
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
YARGI15:42:22
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
sözün kısası15:42:18
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
pelteklik15:42:12
Peltek olma durumu, peltek konuşma
yanardağ püskürmesi15:42:11
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
mültezim15:42:05
Kesenekçi, kesimci
uran15:42:04
Teknik, sanayi, endüstri
kâğıt15:42:00
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
inme inmek15:41:54
(vücudun bir yerinde) hareket ve hissetme kalmamak, felç gelmek
paçalı15:41:53
Herhangi bir biçimde paçası olan
tefe15:41:42
Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça
aside15:41:42
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
pipi15:41:39
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
mukadderat15:41:31
Yazgı
teknisyen15:41:25
Teknikçi
Gözlem15:41:24
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
senkronizasyon15:41:21
Eşleme
cam15:41:10
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
Stadyum15:41:09
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
ÇEHRE15:41:06
Yüz, sima
utanç15:41:05
Utanma duygusu, hicap
hediye15:41:03
Armağan
özgeci15:41:03
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
Zühal15:40:48
Sekendiz, Satürn
Kent15:40:41
Şehir
ilk gösteri15:40:36
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
nişangah15:40:34
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
sinik15:40:30
Sinmiş, yılmış, pusmuş
satir15:40:26
Yergi
hoşa gitmek15:40:18
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
pare15:40:12
Parça, kısım
kaşkol15:40:12
Boyun atkısı
su düzeyi15:40:08
Su yüksekliğinin durumu
Farklı15:40:04
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
canlanma15:40:04
Canlanmak işi
LİRA15:40:01
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi