edip

1 İsim

Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar

Cümle 1: Pek az hoşlandıklarım muhabirler, ediplerdir. - F. R. Atay