egemen

1 Sıfat

Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim

Cümle 1: Egemen devlet.

Sözünü geçiren, üstünlük kazanan