elbise

1 İsim

Giysi

Cümle 1: Bayram sabahlarında yeni elbiseler karşısında çocuk heyecanları duyuyorum. - Sait Faik Abasıyanık