Engelleme

1.İsimEngellemek işi
İstek, ihtiyaç veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi
(siyasî kuruluşlar vb. de) Tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yapılan girişimler, obstrüksiyon

Son Arananlar

tanım19:47:10
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
karaasma19:46:23
Loğusa otu, zeravent
Ölçün19:46:16
Standart
tahsisat19:46:16
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
no19:46:12
Nobelyum"un kısaltması
kompozisyon19:46:04
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
hav19:46:04
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
var saymak19:45:46
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
Ayçiçeği19:45:33
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
yanak19:45:22
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
gözden geçirmek19:45:00
okumak
sahip19:44:46
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
arzuhal19:44:11
Dilekçe, istida
haber almak19:44:11
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
tepke19:44:10
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
İstanbul efendisi19:44:03
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
ekmek tahtası19:43:49
Ekmeklik hamurun fırına sürülmek üzere hazırlandığı ve üzerine konulduğu uzun tahta
bulaşmak19:43:46
(hastalık) Geçmek, sirayet etmek
Radyum19:43:44
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
Gururlu19:43:42
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
ANONİM19:43:34
Adı sanı bilinmeyen
nükteci19:43:32
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
dalancı19:43:26
Lobici
dik başlı19:43:17
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
Seciye19:43:17
Yaradılış, huy, karakter
iktidarsız19:43:07
Gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz
temettü19:43:05
Kazanç
zarara uğramak19:42:48
kötü bir durumla karşılaşmak
DEMOKRASİ19:42:47
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
mut19:42:33
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
sütnine19:42:32
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
iskemle19:42:30
Arkalıksız sandalye
bengi su19:42:28
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
binek19:42:26
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
kötürüm olmak (veya kalmak)19:42:23
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
Anlaşmazlık19:42:20
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
yetkisiz19:42:20
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
akim19:42:16
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
yürütüm19:42:07
Yürütmek işi
yoksulluk19:42:06
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
terek19:42:04
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
rezillik19:41:57
Rezil olma durumu, rezalet
tahıl yemi19:41:56
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
erkekler hamamı19:41:55
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
diplomat19:41:53
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
duo19:41:45
İki ses veya iki müzik
denklik19:41:40
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
zihaf19:41:40
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
gülme19:41:37
Gülmek işi
sinir hastalığı19:41:20
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
naip19:41:14
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
galatıhis19:41:10
Duygu yanılması, yanılsama
şah damarı19:40:55
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
despotluk19:40:53
Despot olma durumu, müstebitlik, istibdat, despotizm
ölçü bilimi19:40:51
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
yetişmek19:40:45
(vaktinde) Tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
dolar19:40:45
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
muktedir19:40:31
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
İsmet19:40:22
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
kılıbık19:40:04
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
kılıbık19:40:04
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
AZINLIK19:40:02
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
HUYLANMA19:39:51
Huylanmak işi
Doğa19:39:41
Tabiat
ispati19:39:31
İskambil kâğıdında sinek
kitap ehli19:39:04
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
tekâmül19:38:47
Olgunluk, olgunlaşma
ihtisas19:38:21
Duygu
nota19:37:39
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
basketbolcu19:37:32
Basketbol oyuncusu
makedonyalı19:37:00
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Kuyruklular19:36:55
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
mayna19:36:50
Yelken indirme, fora karşıtı
gözden çıkarmak19:36:48
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
kandil19:36:36
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
tellâllık19:36:27
Telâllın yaptığı iş
lehçe bilimi19:36:14
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
Tartımlı19:36:13
bk. dizemli
acemce19:36:02
Farsça
gerçeküstücülük19:35:52
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
Tekme19:35:46
Ayakla vuruş
kesici19:35:44
Kesmek işini yapan, kesen
tolga19:35:31
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
irtifa19:35:23
Yükseklik
kabadayılık19:35:22
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
gizemcilik19:35:21
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
karşıtçıllık19:35:20
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
portakal suyu19:35:16
Portakal sıkılarak elde edilen su
VASAT19:35:11
Orta
kadro19:34:53
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
Mikrofon19:34:50
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
insiyak19:34:41
İçgüdü, sevkıtabiî
arifane19:34:39
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
garanti19:34:37
Güvence, inanca, teminat
Noel19:34:11
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
zehirli19:34:00
Zehiri olan
nikel kaplama19:33:58
Nikelâj
cankurtaran sandalı19:33:56
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
aferin19:33:46
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
sanal19:33:37
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
ŞEREF19:33:31
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
samankapan19:33:29
Kehribar
kompres19:33:19
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
yorgunluk19:33:19
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
tatula19:32:52
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
kapitülâsyon19:32:45
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
Yürüme19:32:36
Yürümek işi
Parazit19:32:17
Asalak
muhalif19:32:13
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
vajina19:31:22
bk. vagina
havuz19:30:56
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
Avanta19:30:19
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
köpek balığı19:30:19
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
adisyon19:30:13
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Kara19:30:06
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
resul19:30:00
Haberci
yobaz19:29:57
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
Tafra19:29:54
Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma
lap19:29:52
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
neva19:29:48
Ses, ahenk, nağme
satın alma19:29:09
Satın almak işi
salt19:29:03
Yalnız, sadece, tek, sırf
zift19:29:00
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
NEŞİDE19:28:56
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
muhakeme etmek19:28:23
yargılamak
nedensel19:27:51
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
dekoratif19:27:50
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
sakar19:26:49
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
Aylak19:26:08
İşsiz, boş gezen, avare
nominal19:25:27
Ad belirtilerek yapılan