entrika

1 İsim

Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile

Cümle 1: Komşu çocuğuyla entrikaları, yarım temasları hiç olmamıştır. - Y. Z. Ortaç Cümle 2: Öyle binbir entrikalar bulurlar ki, gittikçe kurtulacağına batarsın. - A. Gündüz