esaret

1 İsim

Kölelik, tutsaklık, esirlik

Cümle 1: Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeğe başladım. - A. Midhat

Hakimiyet altında bulunma

Boyunduruk