esasî

1 Sıfat

Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal