fırça

1 İsim

Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç

Cümle 1: Elbise fırçası. Cümle 2: Yer yer kireç artıkları ve fırça çizgileri duruyor. - R. H. Karay Cümle 3: Şimdiki hâlde bir diş fırçam bile yok. - Sait Faik Abasıyanık

Resim yapma sanatı ve biçimi

Çökmeyi engelleyen bağların oynamasını veya kaymasını önlemek için aralara yerleştirilen direk parçası