fasıla

1 İsim

Aralık, ara, kesinti

Cümle 1: Kısa bir fasıladan sonra kadının sesi tekrar işitildi. - R. N. Güntekin