faydalı

1 Sıfat

Yararlı

Cümle 1: Seninle dostluğumuzu, artık hayırlı ve faydalı buluyor. - H. Taner