festival

1 İsim

Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi

Cümle 1: İstanbul festivali.

Belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül veya derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslar arası gösteri dizisi, şenlik

Cümle 1: Antalya film festivali.

Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik

Cümle 1: Kiraz festivali.

Düzensiz toplantı, curcuna

Cümle 1: İlk bakışta festivale benzer bir durum göremedi. - A. İlhan